Новости образования


День печати в БеларусиЕжегодно 5 мая в Республике Беларусь отмечают День печати. Праздник приурочен ко дню выхода первого номера газеты «Правда» в 1912 году. С распадом СССР и остановкой выпуска издания многие страны перенесли празднование на другой день: например, в России его отмечают 13 января.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 мая 1996 года № 156 «Об установлении в Республике Беларусь праздника – Дня печати» в нашей стране дата празднования не изменилась.

В истории белорусской печати существует множество памятных дат. В 1517 году Франциск Скорина издал свою первую книгу. 5 мая 1581 года в Острожской типографии Ивана Федорова вышел первый славянский печатный календарь Андрея Рымшы «Хронология» на старобелорусском наречии. В 1861–1863 годах на белорусском языке были изданы газеты «Гутарка двох суседоў», «Гутарка» и «Мужыцкая праўда».

Традиционно в честь Дня печати 5 мая награждают лучших журналистов Беларуси. Белорусский союз журналистов подводит итоги ежегодного конкурса «Золотое перо».

В музее истории журналистики Института журналистики БГУ представлены стенды по истории печати в Беларуси, экспонируются технические средства – диктофоны, фотоаппараты, радиоприемники, печатные машинки различных периодов.

Однако журналистскую школу в Беларуси по ключевым направлениям создавали прежде всего неординарные, талантливые личности – Г. Булацкий, Б. Стрельцов, Е. Бондарева, М. Тикоцкий, именами которых названы аудитории и медиатека.

Особо следует отметить роль Института журналистики в подготовке современных профессиональных кадров, участие в международных и республиканских выставках и медиафорумах. Показательно, что учреждение образования удостоено трех высших наград по основным направлениям современной журналистики: «Залатой лiтары», «Телевершины» и «ТИБО».

 

НИООнлайн-консультация лаборатории специального образования27 июня 2016 года лаборатория специального образования Национального института образования проводит онлайн-консультацию по теме «Особенности развития познавательной деятельности учащихся 2-го отделения вспомогательной школы».

Задать вопросы специалистам можно через гостевую книгу «Инфолиния» национального образовательного портала с 11:00 до 16:00.

НИОАнонс лютаўскага нумара навуковага і метадычнага часопіса «Роднае слова»Часопіс «Роднае слова» мае багатую гісторыю, трывалыя традыцыі і адметны стыль. Дзякуючы прафесіяналізму супрацоўнікаў рэдакцыі, зацікаўленасці чытачоў кожны нумар ствараецца з вялікай павагай да роднага беларускага слова, шчырым клопатам пра захаванне спадчыны і духоўных здабыткаў нашага народа.

На старонках часопіса дзеляцца вопытам, арыгінальнымі ідэямі і цікавымі знаходкамі самыя дасведчаныя педагогі краіны. Вучням і настаўнікам, студэнтам, аспірантам, прафесійным вучоным прэзентуюцца найлепшыя літаратуразнаўчыя, мовазнаўчыя, культуралагічныя працы.

«Роднае слова» называюць сапраўднай энцыклапедыяй, бо на яго старонках заўсёды прадстаўлены матэрыялы з розных галін навукі: філалогіі, культуралогіі, мастацтвазнаўства, педагогікі. Менавіта па гэтых спецыяльнасцях часопіс адносіцца да ліку рэцэнзаваных выданняў Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь.

Унікальнасць навуковага і метадычнага часопіса «Роднае слова» – у яго тэматычнай разнастайнасці, належным навуковым узроўні, актуальнасці праблематыкі публікацый, высокай культуры беларускага слова.

 

Чытайце ў лютаўскім нумары часопіса «Роднае слова»:

 

Літаратура і час

Бароўка Ванда. Феномен Міхася Стральцова.   

Брадзіхіна Ала. Няясны «ясны свеце» Міхася Стральцова: Апалонаўскі і дыянісійскі пачаткі ў інтымнай лірыцы пісьменніка.

Бярозка Аляксандр. «Жыццё чым далей становіцца балейшай пакутай»: Дзённікавая проза Уладзіміра Жылкі.

Кенька Міхась. Шчырая, натхнёная песня Алеся Звонака.

Шаладонаў Ігар. Чалавек у маральна-эстэтычнай прасторы аповесцяў Андрэя Федарэнкі.

Шматкова Ірына. Увасабленне вобраза вучонага-педагога Фамы Бельскага ў творах сучасных паэтаў.

 

Мовы рысы непаўторныя

Падліпская Зоя. Садзейнічаць міжнароднаму прэстыжу Рэспублікі Беларусь як незалежнай славянскай дзяржавы: Інтэрв’ю з дырэктарам Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Ігарам Капыловым.

Мароз Валянціна. З вякоў мінулых выплывае ­Крэва…       

Дзятко Дзмітрый. Пачынальнік беларускай анамастыкі Іван Мацвеенка. Заканчэнне.

Багамолава Алена. Вершы пра каханне Генадзя Бураўкіна: Лінгвістычнае дэкадзіраванне.

Варанец Віктар. Беларускія слоўнікі медыцынскай тэрміналогіі: Гісторыя і рэчаіснасць.

Каўрус Алесь. Словы, людзі, час: Лінгвааповеды.

 

Методыка і вопыт

Павільч Аляксандр. Кампаратыўныя веды ў педагагічных працэсах і міжкультурнай камунікацыі.

Сідарэнка Яніна. Бяззлучнікавыя складаныя сказы: Урок беларускай мовы (ІХ клас).

Машканава Святлана. Назоўнік: Урок беларускай мовы (Х клас).

Качынская Тамара. Вытокі подзвігу і здрады герояў аповесці «Жураўліны крык» Васіля Быкава: Педмайстэрня (VIII клас).

Варановіч Валерый, Караткевіч Вячаслаў, Праскаловіч Вольга, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІІІ рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год.

 

Калі закончыўся ўрок

Кухта Галіна. Свята роднага слова: Пазакласнае мерапрыемства (VIII–ІX класы).

Шушкевіч Лілія. Афганістан баліць у душы маёй: ­Ме­рапрыемства да Дня памяці воінаў-інтэрна­цыя­на­лістаў (Х–ХІ класы).

 

Нацыянальная і сусветная культура

Барвенава Ганна. Строй беларускай эліты: рэканструкцыя: Строй жыхароў Вялікага Княства Літоўскага эпохі Рэнесансу (XVI ст.). Працяг.

Жылевіч Вольга. Невядомы Напалеон Орда: Французскія дакументы да біяграфіі з архіва сям’і Дэнар­мандзі.

Тастамент Напалеона Орды.

Сакалоўская Маргарыта. Максім Багдановіч як музычны крытык.

Габрусь Тамара. Прызваны на бітву: Да 125-годдзя з дня нараджэння Пятра Бараноўскага.

Высоцкая Надзея. Успамін пра мастака-воіна, мастака-грамадзяніна: Да 95-годдзя з дня нараджэння Міхаіла Савіцкага.

Сапоцька Павел. Літаратурная спадчына – галоўны рэсурс у праектаванні сацыякультурнага кластара Маладзечанскага рэгіёна.

Сцяжко Наталля. «Я родам з дзяцінства»: Старонкі айчыннага кінамастацтва.

 

Паэтычная старонка

Звонак А. Беларускія жанчыны (урыўкі). Пісьмянкоў А. «Зялёныя травы пажухлымі сталі…», Продкі. Вярцінскі А. Дурман. Падліпская З. Афганец.

 

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы пісьменнікаў. Працяг.

 

Крыжаванка. Карпыза І. Да Міжнароднага дня роднай мовы.

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2017 год. Красавік.

 

НІАКак изменилась школа за последнее десятилетие?Июньский номер периодического издания «PISA in Focus», выпускаемого под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвящен анализу изменений, происходящих в учреждениях образования с 2003 по 2012 год. Регулярный мониторинг позволяет отслеживать уровень и степень преодоления имеющихся проблем в сфере образования, открывает широкие возможности для проведения сравнительных лонгитюдных исследований и принятия конкретных мер по совершенствованию системы образования в целом.

Наряду с оценкой достижений 15-летних учащихся по читательской, математической и естественнонаучной грамотности итогом исследования выступают количественные показатели факторов, влияющих на результаты обучения учеников и состояние учреждений образования. Каждый цикл программы, начиная с 2000 года, включал анкетирование учащихся и административно-управленческого персонала учреждений образования на предмет анализа качества школьной образовательной среды – от выявления ресурсов учреждения образования, его инфраструктуры до характеристики отношений между учителями и учащимися, специфики работы с разными категориями учеников. Сравнивая результаты разных лет, можно оценить, в какой степени возросшие инвестиции в образование привели к улучшению качества системы образования в целом и в отдельных учреждениях.

Согласно итогам исследования, в странах ОЭСР с 2003 по 2012 год совокупные расходы на одного ученика в возрасте от 6 до 15 лет увеличились в реальном выражении в среднем на 40 %. Как следствие, в большинстве государств – участников международной программы PISA наблюдались изменения в профессиональном уровне педагогов, также улучшилась оснащенность учреждений образования. В среднем по странам ОЭСР доля учащихся школ, администрация которых указывала на дефицит квалифицированных учителей математики, сократилась примерно на 5 % с 22 до 17 % (2003 и 2012 годы соответственно). В 15 странах данный показатель уменьшился на 10 % и более, а в Турции и Индонезии – на 35 %. Противоположная тенденция наблюдается в Австрии, Финляндии, Корее, Лихтенштейне, Люксембурге, Нидерландах, Швейцарии, Таиланде.

В 2012 году в 29 странах из 38 зафиксировано повышение качества учебных материалов, например в Польше, Российской Федерации, Турции и Уругвае; значительно ухудшилось оно в Исландии, Корее, Тунисе.

Позитивная динамика за рассматриваемый период наблюдается и в отношении школьной инфраструктуры. По результатам анкетирования руководителей, нехватка школьных зданий, систем отопления или учебных помещений снизилась. В некоторых странах (Корея, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Таиланд и Тунис) качество школьной инфраструктуры за данный период значительно упало.

Как показывают результаты PISA, пополнение материальной базы учреждений образования не влияет на достижения учащихся. Между тем наличие минимального уровня ресурсов является необходимой предпосылкой для повышения успеваемости учеников. Дополнительные ресурсы становятся эффективными в том случае, когда они использованы для создания и развития образовательной среды. Данные PISA свидетельствуют о высокой корреляции между качеством образовательной среды учреждений образования и уровнем образовательных достижений учащихся, несмотря на разный социально-экономический и демографический статус как учащихся, так и учреждений образования.

В целом в странах ОЭСР образовательная среда к 2012 году улучшилась по сравнению с 2003 годом. Например, в регионах, по которым имеются данные, налицо значительное улучшение в характере взаимоотношений между учителями и учащимися (за исключением Туниса). Доля учеников, находящих общий язык с педагогами, выросла на 11 % (с 71 % в 2003 году до 82 % в 2012 году). Процент учащихся, считающих, что учителя относятся к ним справедливо, вырос с 77 до 81 % (2003 и 2012 годы соответственно).

Согласно данным опроса, в целом по странам ОЭСР в период с 2003 по 2012 год улучшилась ситуация с дисциплиной в классе. Значительные изменения по данному аспекту зафиксированы в Чехии, Гонконге, Исландии, Японии, Люксембурге. Ухудшение наблюдается в Германии и Тунисе.

Несмотря на произошедшие положительные изменения, возможности школ в большей степени соответствовать запросам учащихся с различными способностями и социально-экономическими возможностями еще ограничены.

В ходе исследования PISA рассчитывается индекс академической инклюзии – показатель, определяющий внутришкольную дифференциацию между учащимися. Чем больше процент вариации по математической подготовке учащихся внутри учреждения образования, тем выше данный индекс. Среди стран ОЭСР при сопоставимых условиях в 2012 году было выявлено 36 % различий между школами и 64 % различий внутри школы. В 2003 году показатель различий внутри школы был выше на 2,3 %. Уменьшение уровня академической инклюзии дает основания полагать, что учреждения образования в 2012 году менее приспособлены к адаптации более успешных в учебе и слабоуспевающих учащихся в рамках одной школы.

Наряду с индексом академической инклюзии в PISA рассчитывается индекс социальной инклюзии, который указывает на степень дифференциации учреждений образования по социально-экономическим характеристикам учащихся. В целом по странам ОЭСР данный параметр не изменился и составляет 76 %. Но за этим усредненным показателем кроются существенные различия между странами. Меньший индекс социальной инклюзии наблюдается в Гонконге, Латвии, Новой Зеландии. Более высокий уровень отмечен в Италии, Японии, Корее, Швейцарии, Турции. Низкий уровень социальной инклюзии означает, что между учреждениями образования наблюдается бóльший разрыв по показателям социально-экономического благополучия учащихся.

Задачей образовательной политики на следующее десятилетие является достижение высокого уровня успеваемости всех категорий учащихся, независимо от их социально-экономических характеристик.

С полным текстом периодического издания на английском языке можно ознакомиться по ссылке.

Источник:

PISA in Focus. June. 2015/06. How have schools changed over the past decade? [Electronic resource] // OECD. – 2015. – Mode of access: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/pisa-in-focus-n52-%28eng%29-final.pdf. – Date of access: 05.12.2015.

Материал подготовлен
управлением перспективного планирования
и образовательных стратегий
Образовательного центра НИООнлайн-консультация лаборатории проблем воспитания личности27 октября 2016 года лаборатория проблем воспитания личности Национального института образования проводит онлайн-консультацию по теме «Волонтерская деятельность в процессе воспитания: организация и осуществление».

Задать вопросы специалистам можно через гостевую книгу «Инфолиния» национального образовательного портала с 11:00 до 16:00.

 

НИО