Новости образования


ПАЭТЫЧНАЯ СТАРОНКА «Паэзія – гэта вясёлкавы мост…» (да Сусветнага дня паэзіі)Штогод 21 сакавіка адзначаецца Сусветны дзень паэзіі. Свята гэта было ўведзена ЮНЕСКА ў 1999 годзе дзеля таго, каб «надаць новы імпульс і новае прызнанне нацыянальным, рэгіянальным і міжнародным паэтычным рухам».

Самымі старажытнымі ў свеце ўзорамі паэзіі лічацца вершы-гімны, напісаныя ў XXIII стагоддзі да н. э. жрыцай Эн-хеду-ана – дачкой акадскага цара Саргона. Вытокі ж беларускага паэтычнага слова ў вуснай народнай творчасці – у архаічных замовах і песнях.

Паэзія – гэта адзін з асноўных тыпаў мастацтва слова, эмацыянальна-вобразная вершаваная творчасць, якой уласцівы шырокае ўжыванне адмысловых слоўных вобразаў, настроенасць на яркія, прыгожыя, гарманічна выказаныя пачуцці і думкі. Але ў кожнага творцы свой вобраз пекнай панны Паэзіі і свае стасункі з ёй.

***

Леанід Галубовіч

«Паэзія»

Ты – боль, паэзія. Ты – быль.
Твае суровыя законы
He для забаў, не для гульбы –
А пошук ісціны да скону.

Ты – рай, паэзія. Ты – рой
Адвечных дум, дзе мы згараем.
I толькі геніі парой
Жылі часова гэтым раем.

Ты – жаль, паэзія. Ты – жар.
Я па тваім хаджу вуголлі.
Чыя не прагнула душа
Твайго зняволення і волі?

Ты – сум, паэзія. Ты – суд
I мрояў нашых, і здзяйсненняў.
Хай душы шчырыя нясуць
Высокі лад тваіх памкненняў!

Ты – яд, паэзія. Ты – сад
З адзіным яблыкам спакусным.
Над ім – каторы год падрад! –
Мае збалела смягнуць вусны…

Ты – боль, паэзія. Ты – бой.
Ты – праўды непрыступнай вежа.
Я – праведнік і грэшнік твой,
Пусці мяне ў сваё бязмежжа!..

***

Пімен Панчанка

«Паэзія»

Паэзія – гэта пакута і радасць,
Праклён і бязлітаснасць, споведзь і гордасць,
Вогненны сцяг над барыкадай,
Цішыня травы і рыканне горада;

Гэта вар’яцтва і гэта мудрасць,
Розум і ачышчэнне;
Плаванне ў рэках бурлівых і мутных

I зоркі далёкай свячэнне;
Гэта чаканне каханай дзяўчыны
Сцюжы і здрадзе наперакор;

Гэта душы найвышэйшая шчыльнасць
I задыханне, разрэджанасць гор;
Гэта трывога за касманаўта
I ручаіны жаночых рук;

Чыстая, з самага донца праўда,
Сэрца дзіцячага здзіўлены стук;
Гэта ныранне ў прасторы марскія,
Гэта палёты ў заўтрашні век.

Гэта здабыткі і мары людскія,
Крыўды і страты твае, чалавек;
Цень трапяткі ад абеліска
Каля дарогі пад чорнай сасной;

Матчыны вочы над першай калыскай,
Матчыны вочы над першай труной;
Вера у шчасце, з няпраўдай змаганне,
Чорнае неба і сонца ў расе;

Гэта спрадвечныя нашы пытанні,
Гэта адказы, ды толькі не ўсе…
Вось і блукай апантаны па лесе,
Як і твой прадзед калісьці блукаў…

Каб жа я знаў, што такое паэзія,
Гэтыя б вершы не напісаў.

***

Яўгенія Янішчыц

«Прыгаршчы святла»

У паэтэс лірычнае адзенне,
Яно ў радках з заранак і аблог.
Ды колькі раз падманвалі падзеі
I адступаўся памагаты Бог.

Нібы ў часы раскосага Батыя,
На сэрцы словы пікай упадуць.
Ярлык прыклеяць самыя святыя
I грэшныя – упасці не дадуць.

Дзе час былы з паводкай весялосці,
Дзе шчыры поціск вернае рукі?
Саманаіў расстайнай маладосці
Агнём на сэрцы выпіша радкі.

I змые час дурных здзіўленняў пену,
I пачуццё абвугліцца датла.
…Паэзія, – яна не знае тлену,
Калі ў душы хоць прыгаршчы святла.

 

***

Максім Танк

«Паэзія»

Я ведаў, што ты – бліскавіца,
Што хмары рассекла;
Я ведаў, што ты – вызваленне
Зь няволі і пекла,
Вясновая кветка,
Што камень прабіла магільны,
Разьведчыка след
На дарозе крамністай і пыльнай;
Я ведаў, што ты – пацалунак,
Ты – дружба і радасьць,
Ты – чорствага хлеба скарынка
I сок вінаграда.
А ты аказалася большым:
Ты – кроў, што пульсуе па жылах,
Ты – сонца, якое
Прасторы святлом азарыла,
І без чаго, як бяз маці
Або без радзімы,
Ні нараджацца, ні жыць
На зямлі немагчыма!

***

Папярэднія выпускі «Паэтычнай старонкі»:

1. «Свяці, кахання чыстая зара!»

2. «Жанчына – Сусвет сусветаў»

Вядучая «Паэтычнай старонкі»
Інга Пінголь,
метадыст І катэгорыі
ўпраўлення дыстанцыйных адукацыйных паслуг НІАXXI Международный театральный фестиваль «Белая вежа»С 9 сентября 2016 года в Бресте начнет работу XXI Международный театральный фестиваль «Белая вежа».

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Республики Беларусь, Брестский облисполком, Брестский горисполком, Брестский академический театр драмы.

Первый фестиваль «Белая вежа» прошел в 1996 году, собрав театральные коллективы из шести стран мира. В нынешнем году в форуме примут участие 27 коллективов из 17 стран: Армении, Румынии, Германии, Латвии, России, Украины, Польши, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Чехии, Грузии, Туркменистана (впервые), Азербайджана, Великобритании и Беларуси.

Уникальность «Белой Вежи» заключается в том, что программа фестивальных дней объединяет весь спектр современного театрального искусства. Нынешний форум порадует зрителей многообразием жанров. В афише представлены драма, мюзикл, рок-опера, фантасмагория, неправдоподобная притча, игра в готический триллер, школьный квест, театр формы, моноспектакли, уличные, хореографические постановки. Показ спектаклей (на восьми языках) будет проводиться на пяти сценических площадках города.

Откроет XXI Международный театральный фестиваль спектакль «Двенадцатая ночь» по пьесе У. Шекспира Национального академического драматического театра им. М. Горького. Нашу страну на нынешнем форуме также представят Белорусский государственный молодежный театр со спектаклем по пьесе итальянского писателя У. Бетти «Козий остров», Белорусский поэтический театр одного актера «Зніч» c музыкально-драматическим моноспектаклем в исполнении Г. Дягилевой «Подожди, солнце!» и Брестский академический театр драмы с премьерным спектаклем по пьесе Л. Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна».

Ежегодно на фестивале работает международное жюри, в состав которого входят известные и авторитетные специалисты, определяющие уровень и творческое лицо современного театра. Кроме этого мероприятие стало крупным научно-образовательным центром. В рамках «Белой Вежи» ежегодно проводятся научные конференции и семинары, организовываются выставки и презентации научной литературы и драматургии, работают мастер-классы.

Подробнее с программой проведения XXI Международного театрального фестиваля «Белая вежа» можно ознакомиться здесь.

 

НИОРэспубліканскі семінар «Беларускі літаратурны працэс пачатку ХХІ стагоддзя: падзеі, з’явы, постаці»28 верасня 2016 года ў Нацыянальным інстытуце адукацыі адбудзецца рэспубліканскі семінар «Беларускі літаратурны працэс пачатку ХХІ стагоддзя: падзеі, з’явы, постаці».

Для ўдзелу запрашаюцца настаўнікі беларускай мовы і літаратуры, іншыя педагогі ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, спецыялісты ўстаноў дадатковай адукацыі дарослых, а таксама ўсе зацікаўленыя ў нестэрэатыпным успрыманні беларускай літаратуры.

Праграмай семінара прадугледжаны наступныя пытанні для абмеркавання:

  • Паняцце літаратурнага працэсу. Літаратурнае жыццё ў Беларусі 2000‑х – 2010‑х гадоў: спецыфіка літаратурнай прасторы, літаратурныя падзеі, праекты, удзельнікі літаратурнага працэсу і інш.
  • Беларуская літаратура пачатку ХХІ стагоддзя як эстэтычны і мастацкі феномен: агляд асноўных тэндэнцый развіцця прозы, паэзіі, драматургіі.
  • Стратэгіі і перспектывы выжывання прыгожага пісьменства ў новай інфармацыйнай рэальнасці. Чытач сучаснай беларускай літаратуры ў люстры сацыялагічных даследаванняў.
  • Адукацыйны патэнцыял найноўшай беларускай літаратуры (прадстаўленасць у змесце літаратурнай адукацыі; шляхі і спосабы актуалізацыі ў працэсе навучання літаратуры; зварот да сучаснай літаратуры ў кантэксце вучэбна-даследчай дзейнасці вучняў; інфармацыйныя адукацыйныя рэсурсы і г. д.).

 

Па выніках семінара выдаюцца сертыфікаты.

Тым, хто жадае прыняць удзел у рабоце семінара, неабходна да 27 верасня 2016 года выслаць заяўку па прапанаванай у інфармацыйным лісце форме на электронны адрас: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Больш падрабязная інфармацыя аб семінары – у інфармацыйным лісце.

 

НІА«Я рисую бизнес»Все дети любят рисовать. Департамент по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь предложил ребятам провести летние каникулы с пользой и стал учредителем конкурса детского рисунка «Я рисую бизнес».

Согласно приказу Министерства экономики Республики Беларусь от 27 мая 2016 года № 70 целью конкурса является популяризация предпринимательской деятельности среди учащихся учреждений общего среднего и дополнительного образования Республики Беларусь, вовлечение учащихся в организацию и проведение Национального конкурса «Предприниматель года».

Конкурс проводится с 1 по 30 июня 2016 года. Его участниками могут стать учащиеся в возрасте 6–14 лет. Принимаются только индивидуальные работы, не более одной от участника. Рисунки могут быть выполнены в любой технике изобразительного искусства ручным способом (карандашом, фломастером, гуашью, акварелью, маслом и др.) и на любом материале. Формат работ – лист А4.

По замыслу организаторов, конкурсные работы должны отражать одну из оригинальных тем: «Бизнес будущего», «Как я начну свой бизнес», «Мой папа – предприниматель», «Моя мама – предприниматель».

Жюри конкурса будет оценивать работы по трем основным критериям: соответствие заявленной теме, оригинальность авторской идеи, качество исполнения (композиционное и цветовое решение).

В конкурсе участвуют работы, полученные до 25 июня 2016 года. Авторы пяти лучших работ будут награждены ценными призами. Они станут обладателями приглашений на трех человек на торжественную церемонию награждения победителей Национального конкурса «Предприниматель года».

 

НИООнлайн-консультация лаборатории дошкольного образования31 мая 2016 года лаборатория дошкольного образования Национального института образования проводит онлайн-консультацию по теме «Формирование интереса к музыкальному искусству у детей от 5 до 6 лет».

Задать вопросы специалистам можно через гостевую книгу «Инфолиния» национального образовательного портала с 11:00 до 16:00.

НИО