Новости образования


ПАЭТЫЧНАЯ СТАРОНКА «Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы…» (да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча)Максім Багдановіч… Гэтае імя згадвае першым ледзь не кожны, калі называе сваіх любімых беларускіх паэтаў. Ураджэнец Мінска, ён амаль усё сваё жыццё правёў за межамі Беларусі – у Ніжнім Ноўгарадзе і Яраслаўлі, завяршыў зямны шлях у 25-гадовым узросце ў Ялце, выдаў толькі адзін зборнік вершаў – знакаміты «Вянок», аднак здолеў стаць адным з найбольш яркіх дзеячаў шматвяковай беларускай культуры і класікам нашай літаратуры. Яго творчасць – гэта знітаванне беларускіх нацыянальных пачаткаў і агульнаеўрапейскіх традыцый. Лірычны герой яго вершаў – надзвычай прыцягальная асоба для чытачоў, бо гэта дапытлівы і мужны чалавек, шукальнік гарманічных, прыгожых пачаткаў жыцця, сувязей з гісторыяй свайго краю і гісторыяй усяго чалавецтва, які прагне спазнаць быццё ва ўсіх яго праявах.

Максім Багдановіч – аўтар найзнакаміцейшых «Зоркі Венеры» і «Слуцкіх ткачых». Ёсць у яго творчай спадчыне і менш вядомыя, але не менш вытанчаныя зместам і формай вершы. Давайце перагорнем некаторыя старонкі паэзіі Максіма-Кніжніка і спатолім душу прыгажосцю.

 

***

Жывеш не вечна, чалавек, –

Перажыві ж у момант век!

 

Каб хвалявалася жыццё,

Каб больш разгону ў ім было,

Каб цераз край душы чуццё

Не раз, не два пайшло!

 

Жыві і цэльнасці шукай,

Аб шыраце духоўнай дбай.

 

І ў напружэнні паўнаты

Свайго шырокага жыцця

Без болю, ціха зойдзеш ты

Ў краіну забыцця.

 

***

Маладыя гады,

Маладыя жаданні!

Ні жуды, ні нуды,

Толькі шчасце кахання!

 

Помніш толькі красу,

Мілы тварык дзявочы,

Залатую касу,

Сіняватыя вочы!

 

Цёмны сад-вінаград,

Цвет бяленькі вішнёвы, —

І агністы пагляд,

І гарачыя словы!

 

Будзь жа, век малады,

Поўны светлымі днямі!

Пралятайце, гады,

Залатымі агнямі!

 

***

Учора шчасце толькі глянула нясмела, –

I развеяліся хмары змрочных дум.

Сэрца чулае і млела, і балела,

Радасць душу мне шчаміла, быццам сум.

 

Усё жыццё цяпер, як лёгкая завея.

Кнігу разгарнуў – а не магу чытаць.

Як зрабілася, што пакахаў цябе я, –

Хіба знаю я? Ды і нашто мне знаць?

 

***

Вечар на захадзе ў попеле тушыць

Кучу чырвоных кавалкаў вугля;

Ціха ўсё; вецер лістка не зварушыць,

Не скалыхнуцца ні траўкай паля;

Цёмныя цені даўжэй у лагчыне,

Птушкі прыстаўшай марудней палёт;

Сумна плыве маладзік бледна-сіні

Ў небе вячэрнім, зялёным, як лёд;

Іскрацца зорак сняжынкі маркотна,

Збожжа пакрылася шызай расой...

Кіньма жа думкі аб долі гаротнай,

Хоць бы на момант спачынем душой!

 

***

Кніга

Псалтыр, пакрытую няжорсткай, бурай кожай,

Я ўзяў і срэбныя засцёжкі адамкнуў,

Перачытаў радкі кірыліцы прыгожай

І воску з ладанам прыемны пах пачуў.

 

Вось псальма слічная. «Як той алень шукае

Крыніцы чыстай, так шукаю Бога я».

Як вее свежасцю яе краса жывая!

Як радасна далей спяшыць душа мая!

 

І бачу я ў канцы няхітрую прыпіску,

Што «кнігу гэтую раб Божы, дзяк Гапон,

Дзеля душы спісаў у месце Ваўкавыску

У рок сем тысяч сто васьмы з пачатку дзён».

 

***

Тэрцыны

Ёсць чары у забытым, старадаўным;

Прыемна нам сталеццяў пыл страхнуць

Пажыць мінулым – гэткім мудрым, слаўным, –

 

Мы любім час далёкі ўспамянуць.

Мы сквапна цягнемся к старым паэтам,

Каб хоць душой у прошлым патануць.

 

Таму вярнуўся я к рандо, санетам,

І бліснуў ярка верш пануры мой:

Як месяц зіхаціць адбітым светам, –

Так вершы ззяюць даўняю красой!

 

***

Замёрзла ноччу шпаркая крыніца;

Твая пара, зімовая нуда!

Цяпер няма ўжо руху ні сляда,

I нават зверху слоем снег лажыцца.

Ды ўсё дармо, бо там, пад ім, струіцца

Магутная, жывучая вада.

Чакай! Яе йшчэ прыдзе чарада!

Здалее хваляў хор на вольны свет прабіцца.

 

Прыклаў я гэты сімвал да сябе,

Схіліўшыся ў надсільнай барацьбе,

I разгадаў прыроды роднай словы.

Як — прамаўчу, бо кожны з вас — паэт.

Рассейце ж самі лёгкі змрок прамовы,

Сваей душы туды пралліце свет!

 

***

Трыялет

Калісь глядзеў на сонца я,

Мне сонца асляпіла вочы.

Ды што мне цемень вечнай ночы,

Калісь глядзеў на сонца я.

Няхай усе з мяне рагочуць,

Адповедзь вось для іх мая:

Калісь глядзеў на сонца я,

Мне сонца асляпіла вочы.

 

***

Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы

У ціхую сінюю ноч

I сказаць:

«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,

Ясныя зоркі Геркулеса?

Да іх ляціць нашае сонца,

I нясецца за сонцам зямля.

Хто мы такія?

Толькі падарожныя, – папутнікі сярод нябёс.

Нашто ж на зямлі

Сваркі і звадкі, боль і горыч,

Калі ўсе мы разам ляцім

Да зор?»

 

Вядучая рубрыкі
Інга ПінгольСеминар «Реализация компетентностного подхода в процессе обучения русскому языку и литературе в учреждениях общего среднего образования в 5–11 классах»12 мая 2017 года в Национальном институте образования состоится семинар «Реализация компетентностного подхода в процессе обучения русскому языку и литературе в учреждениях общего среднего образования в 5–11 классах».

К участию приглашаются учителя русского языка и литературы учреждений общего среднего образования, специалисты системы дополнительного образования взрослых.

Программой семинара предусмотрены следующие вопросы для обсуждения:

 

По итогам семинара участникам выдаются сертификаты.

Для участия в семинаре необходимо до 11 мая 2017 года выслать заявку по приведенной в информационном письме форме на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Более подробная информация о семинаре – в информационном письме.

 

НИОСеминар «Организация образовательного процесса по учебному предмету „Искусство (отечественная и мировая художественная культура)“»28 января 2016 года в Национальном институте образования состоялся семинар «Организация образовательного процесса по учебному предмету „Искусство (отечественная и мировая художественная культура)“».

Это первый семинар для учителей отечественной и мировой художественной культуры, возобновивших после семилетнего перерыва работу системы художественного образования и ставших основными носителями художественной культуры для учащихся 5 классов учреждений общего среднего образования.

В первой части семинара учителя получили возможность познакомиться с современными учеными и искусствоведами Республики Беларусь, принявшими активное участие в разработке проекта программы по учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)». В основу программы положена идея компаративного искусствоведения, разработанная и внедренная в художественное образование Республики Беларусь доктором искусствоведения В. П. Прокопцовой. Сущность и значение компаративного искусствоведения раскрыла на семинаре ученица Веры Павловны кандидат искусствоведения Д. В. Бриткевич (Белорусский государственный университет культуры и искусств).

С основными тенденциями развития художественного образования на современном этапе познакомила слушателей семинара кандидат искусствоведения О. О. Грачева (Белорусский государственный университет культуры и искусств). Особенности организации процесса художественного восприятия с использованием возможностей сети Интернет подробно охарактеризовала кандидат филологических наук Л. В. Камлюк-Ярошенко (Минский областной институт развития образования).

Особый интерес у учителей отечественной и художественной культуры вызвали выступления практической направленности. Специфические методы и приемы в процессе восприятия музыкальных произведений в различной интерпретации продемонстрировала методист высшей категории отдела методического обеспечения начального образования Национального института образования М. Б. Горбунова.

Своим практическим опытом работы в течение первого полугодия поделились со слушателями семинара учителя отечественной и мировой художественной культуры Е. В. Михайловская, О. А. Карпович, С. Л. Семенова, которые продемонстрировали и проанализировали детские работы – рисунки, поделки, стихи (и др.), ответы учащихся в рабочей тетради по предмету. С большим уважением и пониманием значимости художественной культуры в жизни растущей личности учителя-практики делились своими успехами и проблемами, возникающими в процессе обучения новому учебному предмету.

Национальный институт образования благодарит всех участников семинара и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество по созданию учебно-методического комплекса по учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)».

С. И. Колбышева,
старший научный сотрудник
лаборатории гуманитарного образования НИО,
кандидат педагогических наукАнонс мартовского номера журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя»Тема мартовского номера научно-методического журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя» –ученическое самоуправление.

Как совершенствовать работу по организации самоуправления в школе?

Как привлечь школьников к самоуправленческой деятельности?

Какова позиция педагогов-практиков по данному вопросу?

Как провести педсовет в школе по проблеме организации самоуправления?

Текущий год объявлен в Беларуси Годом культуры. Что представляет собой воспитание в контексте культуры?

Каков алгоритм формирования экологической культуры младших школьников?

Как правильно разработать программу объединения по интересам?

Ответы на эти и другие вопросы – на страницах издания. Педагоги-практики оценят также оригинальную сценарную разработку вечера памяти, посвященного 30‑летию чернобыльской трагедии, идеи организации декоративно-прикладного творчества детей.

Следующий номер издания будет посвящен организации летнего оздоровительного отдыха детей.

Внимание: журнал распространяется по подписке!

НИОМеждународный день помощи беднымЕжегодно 19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным (International Day to Assist the Poor), учрежденный Организацией Объединенных Наций в 1995 году.

ООН рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни». По данным международных экспертов, на конец ХХ века около четверти всего населения планеты, то есть полтора миллиарда человек, жили в нужде. Проведенные исследования показали, что в период с 1999 по 2007 год от нищеты умерло более 300 миллионов человек. Стоит отметить, что даже две мировые войны в общей сложности не унесли столько человеческих жизней. В связи с этим ООН было принято несколько программ, цель которых – искоренение нищеты.

Первые программы начали действовать в начале 2000 года. Несмотря на то что мировая экономика сегодня развивается стремительными темпами и все больше людей могут похвастаться высоким уровнем жизни, нищета по‑прежнему является одной из ключевых проблем человечества. Ведь бедность означает не только недостаток денег, но и отсутствие достойной работы, удобного жилья, доступа к хорошему образованию и здравоохранению. Помощь нуждающимся в Европе и Америке наряду с государственными и международными осуществляют различные религиозные и благотворительные общественные организации, объединяющие добровольцев, а также частные меценаты, политики, музыканты, актеры.

В целом актуальным остается высказывание Генерального секретаря ООН Кофи Аннана: «Крайняя нищета – это оскорбление нашей общей человеческой сущности».

 

НИО