Новости образования


Семинар «Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету „Физика“ на II и III ступенях общего среднего образования в контексте компетентностного подхода»4 мая 2017 года в Национальном институте образования состоится семинар «Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету „Физика“ на II и III ступенях общего среднего образования в контексте компетентностного подхода».

К участию приглашаются учителя физики, специалисты системы дополнительного образования взрослых.

Программой семинара предусмотрены следующие вопросы для обсуждения:

 

По итогам семинара участникам выдаются сертификаты.

Для участия в семинаре необходимо до 3 мая 2017 года выслать заявку по приведенной в информационном письме форме на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Более подробная информация о семинаре – в информационном письме.

 

НИОПАЭТЫЧНАЯ СТАРОНКА «Жанчына – Сусвет сусветаў»Янка Купала

Урывак з паэмы «Магіла льва»

О, шмат прыгожанькіх дзяўчатаў

Старонцы нашай Бог прыдбаў!
Царэвіч ехаць мог бы ў сваты
К ёй не адной, каб толькі знаў.

Душы і сэрцайка такога
І той бязмернай дабраты
Шукаці хіба толькі ў Бога, –
Ў другіх людзей не знойдзеш ты.

На беларускую дзяўчыну,
Калі тут праўду ёй аддаць,
Ніхто йшчэ каменем не кінуў
І не паважыцца кідаць.

***

Эдуард  Акулін
«Жанчына»

Жанчына – сасуд бяз дна…
Дакладней – Сусвет сусветаў.
Сам Бог у яго віна
наліў, каб натхняць паэтаў.

Заблудзяцца ночы ў днях
у пошуках апахмелкі…
Жанчына – сасуд бяз дна
для тых, хто душою нямелкі.

Камусьці – фрагмент рабра,
узноўлены для Адама…
А мне – акіян святла –
Каханая, Муза, Мама.

***

Васіль Зуёнак
«Жанчына»

Табе – пракляцце, і табе – хвала,
Табе – вар’яцтва і цвярозы розум,
А ты ўсё тая ж – як вякоў імгла,
Як летуценнай будучыні роздым.
Жыццё і смерць – і паміж імі ты:
Імгненне шчасця і сусветны холад.
Яшчэ ніхто – ні грэшнік, ні святы
Не разарваў твайго сакрэту кола.
Шпурнеш у пекла ці адкрыеш рай –
Тваё каханне таямніцай будзе,
Як той, нікім не разгаданы, край,
Куды навечна адыходзяць людзі.

***

Таццяна Цвірка
«Жанчына»

Добрая. Маўклівая. Самотная.
Мяккая. Прывабная. Душэўная.
Шчырая. Жаданая. Салодкая.
Чулая. Таемна-задуменная.
Смелая. Суровая. Рашучая.
Упартая. Упэўненая. Спрытная.
Гордая. Гарачая. Калючая.
Любая. Чароўна-аксамітная.

Сотні слоў сплятуцца ў адзінае,
Не любіць якое немагчыма.
Хай ляціць да зораў жураўлінае,
Слова непаўторнае «жанчына».

Дбайная. Руплівая. Нястомная.
Клапатлівая. Жывая. Шчодрая.
Злосная. Кіпучая. Нязломная.
Гнеўная. Бурклівая. Халодная.
Звонкая. Прыветная. Забаўная.
Яркая. Гарэзлівая. Мілая.
Весялуха. Прыгажуня. Слаўная.
Мудрая. Каханая. Шчаслівая.

****

Мікола Шабовіч

Як на цябе, я, мабыць, не глядзеў
Шчэ ні на кога – толькі на ікону.
Спатканая сягоння неспадзеў,
Ты не мая, але мая да скону.
Ты нараджаеш рыфмы і радкі,
У тваім паглядзе яснаспевіць лета.
О, як крануцца мне тваёй рукі,
Мая Джаконда і мая Джульета?!.
Як і прыйшла, ты пойдзеш неспадзеў,
Хоць не мая, але мая да скону.
Як на цябе, я, мабыць, не глядзеў
Шчэ ні на кога – толькі на ікону.

***

Сяргей Грахоўскі
«Прызнанне»

Як я жыў без цябе?
І не ведаў, што недзе на свеце,
За глухімі лясамі,
За сотнямі ўзгоркаў і меж,
Не на дальнім сузор’і,
А ў нас, на планеце
Ты ў зялёным і ціхім завулку жывеш.
Як я жыў без цябе?
А маглі ж не сустрэцца ніколі,
За паўкрока
Адно аднаго абмінуць,
Разысціся, як сцежкі расходзяцца ў полі,
І не знаў бы за страту каго папракнуць.
Мабыць, трэба было
Праваліцца у пекла,
Траціць блізкіх, пакутаваць,
Мерзнуць, гарэць,
Ратавацца,
Каб лютая сцюжа не ссекла,
Каб цябе пад Палярнаю зоркай сустрэць.
І пазнаць,
І адразу забыцца аб крыўдзе,
Каб убачыць праменьчыкі
Ў зрэнках тваіх,
Нарадзіцца ізноў
І паверыць, што прыйдзе
І збавенне, і шчасце
Адно на дваіх;
Падабрэць, памякчэць,
Назаўседы скарыцца
Непадкупнай
Суровай тваёй чысціні,
Каб істоты тваёй адкрываць таямніцы,
Каб душу гартаваць на высокім агні.
Час ляціць і ляціць,
Завіруха завеяла скроні,
Пакідаюць насечкі
Гады на ілбе.
Я гляджу на цябе,
Я дзіўлюся і сёння,
Чым я жыў без цябе,
Як я жыў без цябе?..

***

Рыгор Барадулін
«Княгіня»

Княгіня хараства, я верны Ваш халоп,
Капрызаў Вашых неадступны лёкай,
I колькі навальніц ні адгуло б,
Мне не наблізіцца да Вас, далёкай.
Я ведаю, што і не ведаеце Вы,
Хто ў Вас адну нахабна закаханы,
Хто толькі думкаю аб Вас жывы
I на крыжы мілосці ўкрыжаваны.
Вы долам, як нябёсамі, йдзяцё,
Каб у прыгнечанай душы світала,
I радуецца, як дзіцё, жыццё,
Што на зямлю лагода завітала.
Зірне на Вас – зарок забудзе мніх,
Без Вас прыдворня уздыханцаў гіне.
Дык ведайце, што першы сярод іх
Я, Ваш халоп пакорнейшы, Княгіня.

***

Валянціна Гіруць-Русакевіч

Непараўнальныя вясны сястрыцы!
О, Лады, Берагіні, Каралеўны!
Хай радасць светлая ў вачах іскрыцца,
А ў сэрцы лашчыцца вясны напеўнасць.

Няхай жыцця будзённую клапотнасць
Лагодзіць, грэючы, агонь кахання.
Віншую вас, каханых, мілых, родных
З вясны пачаткам – года ясным раннем.

Адметным гэтым днём сакавіковым
Складаюць усе рыцары-мужчыны
Свае пачуцці, вершы, кветкі, словы
Да ног Яе Вялікасці Жанчыны.

Няхай жа будзе гэткіх дзён паболей
У жаночым (ён такі няпросты!) лёсе.
Патканай шчасцем, мілыя, вам долі,
І што ў задумах-марах – каб збылося.

Каб цешылі матуль заўсёды дзеці
І любыя адорвалі каханнем.
Усё лепшае, што толькі ёсць на свеце,
Жадаю вам з вясновым віншаваннем!

Вядучая «Паэтычнай старонкі»
Інга Пінголь,
метадыст І катэгорыі
ўпраўлення дыстанцыйных адукацыйных паслуг НІАНавукова-практычны семінар «Методыкі фарміравання медыйнай і інфармацыйнай граматнасці вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі»15 красавіка 2016 года ў Нацыянальным інстытуце адукацыі адбудзецца навукова-практычны семінар «Методыкі фарміравання медыйнай і інфармацыйнай граматнасці вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі».

Для ўдзелу запрашаюцца настаўнікі, спецыялісты рэгіянальных інстытутаў развіцця адукацыі, намеснікі дырэктараў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Праграмай семінара прадугледжаны наступныя пытанні для абмеркавання:

  • Медыя- і інфармацыйныя кампетэнцыі як плануемыя вынікі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў.
  • Змест медыяадукацыі школьнікаў: кірункі, узроўні і магчымасці рэалізацыі ў адукацыйным працэсе.
  • Формы рэалізацыі пазаўрочнай медыяадукацыі (факультатыўныя заняткі, гурток, клуб і інш.).
  • Сучасныя методыкі працы з медыятэкстамі на ўроках і ў пазаўрочнай дзейнасці.

Па выніках семінара выдаюцца сертыфікаты.

Тым, хто жадае прыняць удзел у рабоце семінара, неабходна да 13 красавіка 2016 года выслаць заяўку па прапанаванай у інфармацыйным лісце форме на электронны адрас: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Больш падрабязная інфармацыя аб семінары – у інфармацыйным лісце.Семинар «Современный русский литературный процесс: традиции и новаторство, события и тенденции»21 апреля 2017 года в Национальном институте образования состоится семинар «Современный русский литературный процесс: традиции и новаторство, события и тенденции».

К участию приглашаются учителя русского языка и литературы и другие педагоги учреждений общего среднего образования, специалисты системы дополнительного образования взрослых.

Программой семинара предусмотрены следующие вопросы для обсуждения:

  • Современный литературный процесс в контексте новой информационной реальности.
  • Основные тенденции развития литературы на современном этапе: закономерности, традиции и новаторство. Обзор художественной и литературно-критической литературы; творчество современных авторов, идейно-тематические и стилевые особенности их произведений.
  • Образ современного писателя в условиях информационного общества. Образ писателя-классика в массовом сознании и медийный имидж современного писателя-автора.
  • Массовая литература. Литературный проект и литературный продукт. Образ современного читателя.
  • Современная русская литература и обновленное содержание литературного образования. Цели и задачи обучения литературе. Формирование компетентного читателя.

 

По итогам семинара участникам выдаются сертификаты.

Для участия в семинаре необходимо до 20 апреля 2017 года выслать заявку по приведенной в информационном письме форме на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Более подробная информация о семинаре – в информационном письме.

 

НИО

 Фестиваль «Город и книги»19 и 20 мая 2017 года в Минске пройдет фестиваль «Город и книги». Мероприятие соберет любителей литературы уже в третий раз. В этом году фестиваль будет проходить на открытой площадке возле главного корпуса Белорусского национального технического университета.

Организаторами мероприятия выступили научная библиотека Белорусского национального технического университета, Белорусская библиотечная ассоциация и проект «ЗаЧтение».

Главные цели фестиваля: развитие книжной культуры, привлечение к чтению, издание и популяризация качественной литературы, распространение ее через библиотеки и магазины.

Впервые фестиваль «Город и книги» прошел в 2015 году в Национальной библиотеке Беларуси, где собрались 3,5 тысячи любителей чтения и было представлено 40 интереснейших литературных проектов. В 2016 году мероприятие было посвящено научной и научно-популярной литературе и рассказывало про уникальные литературные и научные проекты Минска. Фестиваль стал победителем конкурса «Премия HR-бренд Беларусь – 2016» в номинации «Культура».

В этом году фестиваль станет международным, так как планируется участие зарубежных писателей и экспертов. В частности, организаторы мероприятия пригласили гостей из России: детскую поэтессу Анастасию Орлову; журналиста, педагога, автора популярных книг по воспитанию детей Марину Аромштам; биолога, популяризатора науки, научного журналиста и писателя Александра Панчина; художника, искусствоведа, педагога, автора серии книг о возникновении и развитии алфавита Светлану Прудовскую.

По традиции, на фестивале работают пять больших площадок. На выставочной будут представлены литературные проекты, организована купля-продажа книг. Детская и молодежная площадки проведут книжные и литературные мероприятия в режиме нон-стоп. В фестивальной зоне «Экспертные встречи» соберутся родители и специалисты в области чтения, а выставка hand-made «Улыбчивые Чуда» представит героев современных книг.

Подробнее с программой фестиваля «Город и книги» можно ознакомиться здесь.

 

НИО