Новости образования


Пятое Всебелорусское народное собрание22–23 июня 2016 года в Минске пройдет Пятое Всебелорусское народное собрание (Указ Президента Республики Беларусь от 3 мая 2016 года № 164 «О созыве пятого Всебелорусского народного собрания»)

Всебелорусское народное собрание – общее собрание представителей правительства и других ветвей власти, руководителей и тружеников предприятий, деятелей науки и культуры. Традиционно его делегаты обсудят итоги реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2011–2015 годы и основные положения Программы социально-экономического развития страны на 2016–2020 годы. В собрании примут участие 2500 человек из всех регионов страны.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отмечает: «Всебелорусское народное собрание – это знаковое политическое мероприятие. Оно знаменует собой не только окончание пятилетнего периода развития страны, но и с учетом нынешних геополитических и экономических реалий – начало нового этапа в жизни как нашего общества, так и государства в целом».

На обсуждение в числе прочего будут вынесены вопросы развития системы образования.

По словам заместителя Министра образования Республики Беларусь Р. С. Сидоренко, «основная задача образования на ближайшие пять лет – развиваться в соответствии с потребностями инновационной экономики. Акцент также будет сделан на совершенствовании системы непрерывного образования с целью реализации в полном объеме принципа „образование через всю жизнь». Развитие национальной системы образования пойдет путем повышения его доступности и качества в соответствии с требованиями информационного общества, образовательными запросами граждан, а также оптимизации сети учреждений общего среднего образования».

НИОСеминар «Применение электронных образовательных ресурсов в музыкальной деятельности с воспитанниками от 5 до 6 лет в учреждениях дошкольного образования»23 марта 2016 года в Национальном институте образования пройдет семинар «Применение электронных образовательных ресурсов в музыкальной деятельности с воспитанниками от 5 до 6 лет в учреждениях дошкольного образования».

К участию приглашаются специалисты учреждений дошкольного образования.

Программой семинара предусмотрены следующие вопросы для обсуждения:

По итогам семинара участникам выдаются сертификаты.

Для участия в семинаре необходимо до 22 марта 2016 года выслать заявку по приведенной в информационном письме форме на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Более подробная информация о семинаре – в информационном письме.

НИОДа 170-годдзя з дня нараджэння Канстанціна Васільевіча ЯльніцкагаВыдатны педагог, метадыст, асветнік Канстанцін Яльніцкі (1846–1917) паходзіў з Беларусі. У 1868 годзе ён скончыў Нежынскі ліцэй і амаль адразу пачаў працаваць выкладчыкам славеснасці ў Мазырскай гімназіі.

Пасля заканчэння ў 1872 годзе вышэйшых педагагічных курсаў выкладаў педагогіку ў жаночай гімназіі г. Омска. Быў ён і выкладчыкам славеснасці ў Сібірскай ваеннай гімназіі, a ў час летніх канікулаў кіраваў педагагічнымі курсамі для настаўнікаў пачатковых школ у шэрагу губерняў Расіі, у тым ліку ў Мінскай i Магілёўскай. У 1908 годзе вярнуўся на Беларусь, выкладаў у педагагічным класе Парыцкага жаночага духоўнага вучылішча, а летам 1909 года быў кіраўніком педагагічных кур­саў у Мінску.

К. Яльніцкі з’яўляецца аўтарам навуковых прац, вучэбных дапаможнікаў, падручнікаў па педагогіцы, гісторыі педагогікі, па разнастайных аспектах пачатковага навучання, методыцы выкладання рускай мовы. Яго шматлікія артыкулы публікаваліся ў спецыялізаваных расійскіх часопісах і выходзілі асобнымі выданнямі (усяго больш за 400). Асноўныя метадычныя працы вучонага прысвечаны навучанню пісьму i чытанню, а таксама пытанням педагагічнай падрыхтоўкі настаўнікаў, адукацыі жанчын, у тым ліку падрыхтоўкі ix да выкладчыцкай i педагагічнай дзейнасці. Найбольш вядомыя такія кнігі К. Яльніцкага, як «Я. А. Каменскі i яго педагагічныя ідэі» (1893), «Выхаванне i навучанне ў сям’і i школе» (1898), «Звычкі i ix значэнне ў выхаванні» (1899), «К. Д. Ушынскі» (1903), «Асновы пачатковага школьнага выхавання i навучання» (1904), «Курс дыдактыкі» (1909), «Агульная педагогіка» (1916). Працы К. Яльніцкага перавыдаваліся па некалькі разоў, а некаторыя з іх перакладзены на балгарскую мову. Яго падручнікамі шырока карысталіся ў навучальных установах Беларусі, пачынаючы з 1880-х гадоў. К. Яльніцкі таксама аўтар шэрагу цікавых кніг-успамінаў: «Сорак год настаўніцтва ў далёкай ускраіне» (1911), «З перажытага» (1912).

Педагагічная канцэпцыя Яльніцкага ў многім грунтуецца на праваслаўных каштоўнасцях. Ён адносіў рэлігію да найважнейшых сродкаў маральнага выхавання, а закон Божы лічыў неабходным прадметам школьнага курса.

Высока цаніў вучоны дасягненні рускай педагогікі і шырока прапагандаваў яе ідэі. Так, напрыклад, метадычныя рэкамендацыі К. Д. Ушынскага бачыў асноўным арыенцірам для настаўнікаў пачатковых школ. Ён падкрэсліваў, што настаўнік павінен з любоўю ставіцца да дзяцей, але не песціць ix, кіравацца ў сваёй дзейнасці веданнем i педагагічным тактам, з’яўляцца для вучняў узорам працавітасці, быць у пэўнай меры строгім, але справядлівым, не патураць капрызам дзяцей, a заўсёды праяўляць самавалоданне, і асуджаў любыя меры пакарання, якія прыніжаюць годнасць вучня.

К. Яльніцкі выказаў шэраг важных меркаванняў па пытаннях дыдактыкі, першапачатковага навучання грамаце, падрыхтоўкі народных настаўнікаў. У сваіх працах метадыст падкрэсліваў неабходнасць выхавання і самавыхавання у будучых настаўнікаў навыкаў самастойнага даследавання педагагічных праблем. Таксама ён лічыў, што народны настаўнік «павінен мець тыя станоўчыя якасці, без якіх яму немагчыма асвятляць жыццёвы шлях іншых»; што поспех настаўніка залежыць ад зацікаўленасці яго ў сваёй дзейнасці.

НІАФундаментальное исследование белорусской историиКартографами и историками подготовлен третий том «Вялiкага гiстарычнага атласа Беларусi». Тираж книги – 1000 экземпляров.

В издании представлены старинные и современные карты, на которых отмечено 40 тысяч поселений, в том числе уже не существующих, а также материалы о жизни белорусов в составе Российской империи – с 1772 по 1917 год.

Первый том «Вялiкага гiстарычнага атласа Беларусi» был выпущен предприятием «Белкартография» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь в 2009 году, второй вышел в 2012-м. Планируется, что издание будет состоять из четырех томов вместо планировавшихся ранее трех. Четвертая книга «Вялiкага гiстарычнага атласа Беларусi» будет посвящена истории страны за последние сто лет – с 1917 года.

Данный проект можно назвать широкомасштабным социально-значимым научно-популярным исследованием в новейшей истории Беларуси.

НИО
по материалам «СБ-Беларусь сегодня»Фестиваль «Я – исследователь» прошел в Минском областном институте развития образования10 марта 2017 года в Минском областном институте развития образования состоялся фестиваль работ исследовательского характера детей дошкольного возраста и младших школьников «Я – исследователь».

Масштабное мероприятие проводится ежегодно с целью создания условий для выявления и раскрытия интеллектуального, творческого потенциала детей дошкольного возраста и младших школьников, их поддержки и развития. Организаторами фестиваля являются управление образования Минского областного исполнительного комитета и Минский областной институт развития образования.

Мероприятие включало два тура: заочный (представление видеозаписи и текста исследовательской работы ребенка) и очный (открытая стендовая защита работы).

Для участия в заочном этапе дошкольники и младшие школьники Минской области, Минска, Могилева, Латвии и Литвы представили 175 работ в восьми номинациях. Их научные поиски оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли профессора, доктора и кандидаты наук из Национальной академии наук Беларуси, Национального института образования, Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минского областного института развития образования.

В очном туре фестиваля приняли участие 42 ребенка дошкольного возраста и 48 младших школьников из Минской области, Минска, Литвы и Латвии.

Самые юные исследователи дошкольного возраста участвовали в четырех номинациях: «Бюро находок», «Мая Радзiма – Беларусь», «Необычное в обычном», «Ребенок и природа». В своих работах дети провели разноплановые исследования на темы «Магия фломастеров» (Ломовцева Александра и Иванюшина Анастасия), «Кто такая Баба Яга?» (Бондаренко Полина), «Почему грохочет поезд?» (Тихонович Глеб), «Неизвестный апельсин» (Вашкевич Ульяна), «Мой первый мультфильм про город Борисов» (Дайнеко Алёна), «Беларускі народны фальклор. Што гэта? Навошта ён нам?» (Славинские Ярослава и Василина), «Радуга в моих руках» (Стаселович Кира) и др.

Младшие школьники представили свои исследования в номинациях «Математика, физика, техника, робототехника»; «Естествознание (живая природа)»; «Естествознание (неживая природа)»; «Гуманитарные знания». Наиболее ярко умения и навыки исследователя проявились у детей в ходе собственных творческих изысканий на темы «Сверяйте время по часам» (Монич Иван), «Аб чым маўчаць сямейныя рэліквіі?» (Денис Тимофей), «Куда исчезла вода из вазы?» (Шпаковский Матвей), «Охлаждение жидкостей» (Рыдак Валерия), «Стрекоза и вертолет – незаконченный полет» (Адашкевич Елизар), «Тонет – не тонет» (Харитончик Иван и Цеханович Богдан), «Мелодия моего класса» (Рудь София), «Волшебное превращение яйца» (Крупская Светлана) и др.

В Год науки в рамках фестиваля для юных исследователей был организован детский праздник в научном стиле. Дети дошкольного возраста приняли участие в научном шоу «Открывашка». Проведение удивительных и красочных экспериментов с сухим льдом и жидким азотом дало ребятам возможность почувствовать себя настоящими учеными-первооткрывателями. Также для дошкольников был представлен мини-спектакль «Батлейка запрашае…».

Участники фестиваля получили яркие впечатления в студии «Акварелька», где с помощью специальных красок им делали аквагрим, показали свою эрудицию в интеллектуальной игре «Узнай сказочного героя».

Захватывающие эксперименты, увлекательные игры и много других приятных сюрпризов ожидало младших школьников, для которых «Дюжина приключений» подготовила культурно-образовательную программу. В студиях научного эксперимента юные ученые погрузились в изучение окружающих миров («Физика, математика, литература, история – пробудить интерес к обычным предметам необычным способом. Как?»), прошли настоящий квест и приоткрыли тайны загадочного кромлиха («Раскрываем тайны „Стоунхэнджа“ с помощью науки»), в атмосфере абсолютной секретности и при условии полной конфиденциальности узнали секреты письма («Получите, распишитесь. Тайнопись»).

Для родителей и педагогов на фестивале была организована работа «Образовательной академии», где в открытом формате рассматривались проблемы выбора темы детского исследования, развития исследовательских умений ребят средствами игры, развития творческого мышления детей посредством разрешения противоречий.

Участники и гости фестиваля смогли познакомиться с представленными исследовательскими работами, пообщаться друг с другом на ярмарке проектов. В библиотеке для посетителей была открыта выставка литературы по организации исследовательской деятельности детей и учащихся.

Атмосферу праздника на протяжении всего дня вместе с сотрудниками института создавали студенты-волонтеры из Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Все участники очного этапа фестиваля получили медали и памятные призы от спонсоров, а во время церемонии торжественного закрытия в различных номинациях были награждены дипломами участников и сладкими подарками.

 

НИО
по материалам МОИРО