Новости образования


Инструктивно-методические письмаПАЭТЫЧНАЯ СТАРОНКА «Жанчына – Сусвет сусветаў»Янка Купала

Урывак з паэмы «Магіла льва»

О, шмат прыгожанькіх дзяўчатаў

Старонцы нашай Бог прыдбаў!
Царэвіч ехаць мог бы ў сваты
К ёй не адной, каб толькі знаў.

Душы і сэрцайка такога
І той бязмернай дабраты
Шукаці хіба толькі ў Бога, –
Ў другіх людзей не знойдзеш ты.

На беларускую дзяўчыну,
Калі тут праўду ёй аддаць,
Ніхто йшчэ каменем не кінуў
І не паважыцца кідаць.

***

Эдуард  Акулін
«Жанчына»

Жанчына – сасуд бяз дна…
Дакладней – Сусвет сусветаў.
Сам Бог у яго віна
наліў, каб натхняць паэтаў.

Заблудзяцца ночы ў днях
у пошуках апахмелкі…
Жанчына – сасуд бяз дна
для тых, хто душою нямелкі.

Камусьці – фрагмент рабра,
узноўлены для Адама…
А мне – акіян святла –
Каханая, Муза, Мама.

***

Васіль Зуёнак
«Жанчына»

Табе – пракляцце, і табе – хвала,
Табе – вар’яцтва і цвярозы розум,
А ты ўсё тая ж – як вякоў імгла,
Як летуценнай будучыні роздым.
Жыццё і смерць – і паміж імі ты:
Імгненне шчасця і сусветны холад.
Яшчэ ніхто – ні грэшнік, ні святы
Не разарваў твайго сакрэту кола.
Шпурнеш у пекла ці адкрыеш рай –
Тваё каханне таямніцай будзе,
Як той, нікім не разгаданы, край,
Куды навечна адыходзяць людзі.

***

Таццяна Цвірка
«Жанчына»

Добрая. Маўклівая. Самотная.
Мяккая. Прывабная. Душэўная.
Шчырая. Жаданая. Салодкая.
Чулая. Таемна-задуменная.
Смелая. Суровая. Рашучая.
Упартая. Упэўненая. Спрытная.
Гордая. Гарачая. Калючая.
Любая. Чароўна-аксамітная.

Сотні слоў сплятуцца ў адзінае,
Не любіць якое немагчыма.
Хай ляціць да зораў жураўлінае,
Слова непаўторнае «жанчына».

Дбайная. Руплівая. Нястомная.
Клапатлівая. Жывая. Шчодрая.
Злосная. Кіпучая. Нязломная.
Гнеўная. Бурклівая. Халодная.
Звонкая. Прыветная. Забаўная.
Яркая. Гарэзлівая. Мілая.
Весялуха. Прыгажуня. Слаўная.
Мудрая. Каханая. Шчаслівая.

****

Мікола Шабовіч

Як на цябе, я, мабыць, не глядзеў
Шчэ ні на кога – толькі на ікону.
Спатканая сягоння неспадзеў,
Ты не мая, але мая да скону.
Ты нараджаеш рыфмы і радкі,
У тваім паглядзе яснаспевіць лета.
О, як крануцца мне тваёй рукі,
Мая Джаконда і мая Джульета?!.
Як і прыйшла, ты пойдзеш неспадзеў,
Хоць не мая, але мая да скону.
Як на цябе, я, мабыць, не глядзеў
Шчэ ні на кога – толькі на ікону.

***

Сяргей Грахоўскі
«Прызнанне»

Як я жыў без цябе?
І не ведаў, што недзе на свеце,
За глухімі лясамі,
За сотнямі ўзгоркаў і меж,
Не на дальнім сузор’і,
А ў нас, на планеце
Ты ў зялёным і ціхім завулку жывеш.
Як я жыў без цябе?
А маглі ж не сустрэцца ніколі,
За паўкрока
Адно аднаго абмінуць,
Разысціся, як сцежкі расходзяцца ў полі,
І не знаў бы за страту каго папракнуць.
Мабыць, трэба было
Праваліцца у пекла,
Траціць блізкіх, пакутаваць,
Мерзнуць, гарэць,
Ратавацца,
Каб лютая сцюжа не ссекла,
Каб цябе пад Палярнаю зоркай сустрэць.
І пазнаць,
І адразу забыцца аб крыўдзе,
Каб убачыць праменьчыкі
Ў зрэнках тваіх,
Нарадзіцца ізноў
І паверыць, што прыйдзе
І збавенне, і шчасце
Адно на дваіх;
Падабрэць, памякчэць,
Назаўседы скарыцца
Непадкупнай
Суровай тваёй чысціні,
Каб істоты тваёй адкрываць таямніцы,
Каб душу гартаваць на высокім агні.
Час ляціць і ляціць,
Завіруха завеяла скроні,
Пакідаюць насечкі
Гады на ілбе.
Я гляджу на цябе,
Я дзіўлюся і сёння,
Чым я жыў без цябе,
Як я жыў без цябе?..

***

Рыгор Барадулін
«Княгіня»

Княгіня хараства, я верны Ваш халоп,
Капрызаў Вашых неадступны лёкай,
I колькі навальніц ні адгуло б,
Мне не наблізіцца да Вас, далёкай.
Я ведаю, што і не ведаеце Вы,
Хто ў Вас адну нахабна закаханы,
Хто толькі думкаю аб Вас жывы
I на крыжы мілосці ўкрыжаваны.
Вы долам, як нябёсамі, йдзяцё,
Каб у прыгнечанай душы світала,
I радуецца, як дзіцё, жыццё,
Што на зямлю лагода завітала.
Зірне на Вас – зарок забудзе мніх,
Без Вас прыдворня уздыханцаў гіне.
Дык ведайце, што першы сярод іх
Я, Ваш халоп пакорнейшы, Княгіня.

***

Валянціна Гіруць-Русакевіч

Непараўнальныя вясны сястрыцы!
О, Лады, Берагіні, Каралеўны!
Хай радасць светлая ў вачах іскрыцца,
А ў сэрцы лашчыцца вясны напеўнасць.

Няхай жыцця будзённую клапотнасць
Лагодзіць, грэючы, агонь кахання.
Віншую вас, каханых, мілых, родных
З вясны пачаткам – года ясным раннем.

Адметным гэтым днём сакавіковым
Складаюць усе рыцары-мужчыны
Свае пачуцці, вершы, кветкі, словы
Да ног Яе Вялікасці Жанчыны.

Няхай жа будзе гэткіх дзён паболей
У жаночым (ён такі няпросты!) лёсе.
Патканай шчасцем, мілыя, вам долі,
І што ў задумах-марах – каб збылося.

Каб цешылі матуль заўсёды дзеці
І любыя адорвалі каханнем.
Усё лепшае, што толькі ёсць на свеце,
Жадаю вам з вясновым віншаваннем!

Вядучая «Паэтычнай старонкі»
Інга Пінголь,
метадыст І катэгорыі
ўпраўлення дыстанцыйных адукацыйных паслуг НІАОнлайн-консультация лаборатории начального образования29 декабря 2016 года лаборатория начального образования Национального института образования проводит онлайн-консультацию по теме «Использование ЭОР в образовательном процессе на I ступени общего среднего образования».

Задать вопросы специалистам можно через гостевую книгу «Инфолиния» национального образовательного портала с 11:00 до 16:00.

 

НИОФестиваль учебной книгиВ последние дни уходящего года Национальный институт образования подарил настоящий праздник педагогам – Фестиваль учебной книги. 26–27 декабря состоялись мероприятия различного формата, объединенные общей идеей – встреча с учебной книгой, обеспечивающей обучение/учение, приобщение к культуре и науке.

Успех фестиваля был бы невозможен без активной поддержки партнеров Национального института образования – ГУО «Лицей Белорусского государственного университета», ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика», издательства «Аверсэв».

Мероприятие объединило более 350 участников – педагогов из всех регионов страны – представителей учреждений общего среднего, высшего образования, институтов развития образования, дополнительного образования педагогических работников.

Фестиваль открыл Министр образования Республики Беларусь Игорь Васильевич Карпенко. В приветственном слове к участникам он обратил внимание на широкие возможности, которые сегодня предоставляются педагогам для раскрытия своего потенциала в учебном процессе.

Пленарное заседание продолжил директор Национального института образования Сергей Александрович Важник с докладом о комплексном научно-методическом обеспечении общего среднего образования, разработанном в институте для учащихся и педагогов.

После пленарной сессии участники и гости мероприятия посетили выставку учебной книги, на которой были представлены все учебные издания для дошкольного и общего среднего образования, а также для организации воспитательной работы. Экспозиция каждого выставочного стенда сопровождалась комментариями консультантов, специалистов в представленной предметной области, которые рассказывали о новинках учебно-методической литературы и особенностях учебных пособий.

В продолжение фестиваля состоялись мастер-классы по учебным предметам общего среднего образования, а также по дошкольному и начальному образованию. Тематика включала все аспекты использования учебно-методических комплексов по учебным предметам в образовательном процессе.

Провели мастер-классы известные ученые и педагоги страны. Так, секретами мастерства по учебным предметам «Русский язык», «Русская литература» с педагогами-практиками поделилась Лариса Александровна Мурина, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, главный научный сотрудник лаборатории гуманитарного образо­вания Национального института образования, доктор педагогических наук, профессор, автор учебников по русскому языку.

Оригинально и нестандартно прошел мастер-класс авторов учебников по физике Ларисы Артемовны Исаченковой, ведущего научного сотрудника лаборатории математического и естественнонаучного образования Национального института образования, кандидата физико-математических наук, доцента, и Владимира Владимировича Дорофейчика, учителя физики высшей категории учреждения образования «Минское суворовское военное училище». Участники мероприятия попробовали себя в роли учеников! Такой креативный подход к организации мастер-класса обеспечил не только позитивный настрой его участникам, но и стимулировал их к культуротворчеству в педагогическом деле.

 

Фестиваль проводился в рамках Года культуры, объявленного в Беларуси. В 2016 году особое внимание в стране уделялось мероприятиям в сфере художественной культуры и детского творчества. Поэтому участие в фестивале учащихся гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика, которые подготовили и показали в начале второго фестивального дня торжественный концерт, стало символичным.

Мероприятие открыл обладатель Гран-при международного конкурса Образцовый детский хор гимназии-колледжа (художественный руководитель – Мария Липницкая, хормейстер – Светлана Задрейко).

С музыкальными приветствиями выступили:

учащийся 6 класса гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика, лауреат международных конкурсов Иван Моисеня (класс профессора Н. М. Волкова, партия фортепиано – Дарья Шайдарова),

учащаяся 6 класса гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика, лауреат международных конкурсов Дарья Карбовская (класс педагога Н. Н. Чирик, партия фортепиано – Галина Михеева),

учащаяся 7 класса гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика, обладатель Гран-при республиканского конкурса София Пак (класс педагога О. В. Соколовой, партия фортепиано – Елена Серова),

учащаяся 8 класса гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика Милена Хоронеко (класс А. С. Чабровской),

ансамбль флейтистов «Волшебная флейта», стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Анна Кондратенко, Виктория Янушкевич, Юрий Титов и Зоя Бахлина (художественный руководитель – Светлана Ситникова),

обладатель Гран-при международного конкурса ансамбль скрипачей «Созвучие» (художественный руководитель – Галина Гончарова, партия фортепиано – Сергей Богачёв),

учащийся 1 курса гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика, лауреат республиканских конкурсов Павел Сердечный (класс заслуженного учителя Республики Беларусь Т. Ю. Сергиевской),

лауреат и обладатель Гран-при международных конкурсов и фестивалей образцовый цимбальный оркестр «Абярог» (художественный руководитель – Елена Авраменко).

Обаяние детских талантов и энергия музыки создали в зале особую атмосферу добра и единения.

В рамках торжественного концерта в гимназии-колледже состоялось награждение победителей Конкурса творческих работ учащихся по учебным предметам.

В оргкомитет мероприятия поступило более 1500 работ учащихся из разных регионов страны. Их оценку осуществляло 10 предметных жюри из числа специалистов Национального института образования, учреждений высшего и общего среднего образования.

Дипломами первой степени, которые вручала заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь Ирина Владимировна Каржова, были награждены:

Шульга Александра, учащаяся ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Я. Перца г. Пинска» – по учебным предметам «Русский язык», «Русская литература»,

Шука Татьяна, учащаяся ГУО «Средняя школа № 3 г. Пружаны» Брестской области – по учебным предметам «Белорусский язык», «Белорусская литература»,

Шпилевская Яна, учащаяся ГУО «Средняя школа № 54 г. Минска» – по учебному предмету «Иностранный язык»,

Барташ Антон, Куприянович Алексей, Семашко Илья, учащиеся ГУО «Средняя школа № 37 г. Гродно» – по учебному предмету «Математика»,

Зеленко Никита, учащийся ГУО «Средняя школа № 28 г. Бобруйска» – по учебным предметам «Физика», «Астрономия»,

Волоткович Анастасия, учащаяся ГУО «Средняя школа № 26 г. Могилева» – по учебному предмету «Химия»,

Купченя Ангелина, учащаяся ГУО «Средняя школа № 123 г. Минска» – по учебному предмету «Информатика»,

Столыбко Анна, учащаяся ГУО «Средняя школа № 1 г. Гомеля» – по учебному предмету «Биология»,

Фёдорова Ульяна, учащаяся ГУО «Средняя школа № 26 г. Бреста» – по учебному предмету «География»,

Пеща Ангелина, учащаяся ГУО «Средняя школа д. Вистычи» Брестского района Брестской области – по учебным предметам «История Беларуси», «Всемирная история», «Обществоведение».

 

Дипломы второй степени победителям конкурса вручил директор Национального института образования Сергей Александрович Важник. Как председатель оргкомитета Фестиваля учебной книги он отметил, что все мероприятия состоялись на высоком научно-методическом уровне и вызвали большой интерес у педагогов. Директор института поблагодарил всех участников фестиваля, выразил особую признательность талантливым и инициативным учащимся, которые присылали свои работы на конкурс. Определить победителей, отметил Сергей Александрович, было крайне сложно для предметных жюри: все работы оказались интересными и достойными внимания.

Из рук директора Национального института образования призы получили учащиеся учреждений общего среднего образования, занявшие второе место в номинациях:

Каминская Наталья, учащаяся ГУО «Опсовская детский сад – средняя школа Браславского района» – по учебным предметам «Русский язык», «Русская литература»,

Гавриловец Анна, учащаяся ГУО «Лельчицкая районная гимназия» – по учебным предметам «Белорусский язык», «Белорусская литература»,

Неделько Виктория, учащаяся ГУО «Гимназия № 33 г. Минска» – по учебному предмету «Иностранный язык»,

Потапенко Егор, учащийся ГУО «Средняя школа № 40 г. Могилева» – по учебному предмету «Математика»,

Василевский Евгений, учащийся ГУО «Лицей № 1 г. Минска» – по учебным предметам «Физика», «Астрономия»,

Зарецкая Алина, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г. Черикова» – по учебному предмету «Химия»,

Лавничук Илья, учащийся ГУО «Средняя школа № 1 г. Пружаны им. КБВО» – по учебному предмету «Информатика»,

Алексейчик Екатерина, Оробейко Анна, учащиеся ГУО «Средняя школа № 2 г. Каменца» – по учебному предмету «Биология»,

Ковалева Ксения, Беленькая Анастасия, учащиеся ГУО «Средняя школа № 128 г. Минска» – по учебному предмету «География»,

Богданович Екатерина, учащаяся ГУО «Гимназия № 6 г. Гродно» – по учебным предметам «История Беларуси», «Всемирная история», «Обществоведение».

 

Для награждения победителей Конкурса творческих работ по учебным предметам, занявших третье место, на сцену была приглашена заместитель директора Национального института образования по научно-методической работе Валентина Васильевна Гинчук. Заслуженные награды получили:

Слинко Яна, учащаяся ГУО «Средняя школа № 35 имени Н. А. Волкова г. Гродно» – по учебным предметам «Русский язык», «Русская литература»,

Заневская Анжелика, учащаяся ГУО «Средняя школа № 39 г. Гродно» – по учебным предметам «Белорусский язык», «Белорусская литература»,

Лебедь Татьяна, учащаяся ГУО «Средняя школа № 15 г. Бреста» – по учебному предмету «Иностранный язык»,

Маренец Антон, учащийся ГУО «Барколабовский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» – по учебному предмету «Математика»,

Загнетов Денис, учащийся ГУО «Полотовская детский сад – средняя школа Полоцкого района» – по учебным предметам «Физика», «Астрономия»,

Лещинский Антон, учащийся ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска» – по учебному предмету «Химия»,

Малишевская Ксения, учащаяся ГУО «Средняя школа № 223 г. Минска» – по учебному предмету «Информатика»,

Ярошук Анна, учащаяся ГУО «Гимназия г. Пружаны» – по учебному предмету «Биология»,

Шлемен Юлия, учащаяся ГУО «Средняя школа № 27 г. Бобруйска» – по учебному предмету «География»,

Потапов Никита, учащийся ГУО «Средняя школа № 150 г. Минска» – по учебным предметам «История Беларуси», «Всемирная история», «Обществоведение».

 

Специальным призом жюри по учебным предметам «Физика», «Астрономия» была награждена Макарушко Анастасия, учащаяся ГУО «Средняя школа № 26 г. Минска», за оригинальную работу и креативный подход к решению учебной задачи.

Кроме дипломов победители получили подарки от Национального института образования, издательства «Аверсэв», а также художественные работы, выполненные учащимися гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика.

Национальный институт образования выражает благодарность всем участникам Конкурса творческих работ учащихся по учебным предметам!

Искренне поздравляем победителей! Желаем новых побед и дальнейших успехов!

 

В торжественной атмосфере также состоялось вручение дипломов стипендиатов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Поздравляя учащихся, Михаил Александрович Паздников, директор гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика, отметил, что трудолюбие и целеустремленность талантливых ребят никогда не остаются незамеченными и вызывают чувство гордости и радости.

Дипломы стипендиатов получили учащиеся 1 курса Булгак Аркадий, Кондратенко Анна, Калиновский Станислав, Янушкевич Виктория и учащаяся 9 класса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Центральная музыкальная школа (колледж) при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского» Уварова Анастасия.

Итоги Фестиваля учебной книги были подведены во время круглого стола «Современный школьный учебник», где авторы учебных пособий, педагогические работники, специалисты Национального института образования, представители издательств обсудили наиболее актуальные проблемы современного учебного книгоиздания: подходы к разработке современных учебных пособий для учреждений общего среднего образования (реализация концепции базового учебника, психолого-педагогические требования к современному школьному учебнику, дизайн современного школьного учебника), проблемы и перспективы проведения конкурса на создание учебных пособий.

Мероприятие подобного формата было организовано Национальным институтом образования впервые. Однако его успех и позитивные отклики со стороны педагогической общественности укрепляют мысль о том, что проведение Фестиваля учебной книги станет доброй традицией.

Фотографии с Фестиваля учебной книги размещены в виртуальном фотоальбоме «Фестиваль учебной книги», а также на страницах национального образовательного портала в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте».

 

НИОКонкурс творческих работ учащихся по учебным предметам общего среднего образования Республики Беларусь21 ноября 2016 года стартует Конкурс творческих работ учащихся по учебным предметам общего среднего образования Республики Беларусь. Мероприятие проводится в рамках Фестиваля учебной книги, обеспечивающей обучение/учение, приобщение к культуре и науке, и нацелено на повышение мотивации учащихся к учебной деятельности и стимулирование их творческой активности, личностного и интеллектуального развития в соревновательной деятельности. Организатором конкурса является Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие учащиеся 9–11 классов учреждений общего среднего образования Республики Беларусь.

Творческие работы учащихся принимаются с 28 ноября по 18 декабря 2016 года на адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пометкой «Конкурс творческих работ».

По итогам конкурса будут определены победители. Награждение состоится 27 декабря 2016 года.

Подробнее с условиями, сроками, порядком проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

 

НИО