Новости образования


Анонс красавіцкага нумара навуковага і метадычнага часопіса «Роднае слова»Часопіс «Роднае слова» мае багатую гісторыю, трывалыя традыцыі і адметны стыль. Дзякуючы прафесіяналізму супрацоўнікаў рэдакцыі, зацікаўленасці чытачоў кожны нумар ствараецца з вялікай павагай да роднага беларускага слова, шчырым клопатам пра захаванне спадчыны і духоўных здабыткаў нашага народа.

На старонках часопіса дзеляцца вопытам, арыгінальнымі ідэямі і цікавымі знаходкамі самыя дасведчаныя педагогі краіны. Вучням і настаўнікам, студэнтам, аспірантам, прафесійным вучоным прэзентуюцца найлепшыя літаратуразнаўчыя, мовазнаўчыя, культуралагічныя працы.

«Роднае слова» называюць сапраўднай энцыклапедыяй, бо на яго старонках заўсёды прадстаўлены матэрыялы з розных галін навукі: філалогіі, культуралогіі, мастацтвазнаўства, педагогікі. Менавіта па гэтых спецыяльнасцях часопіс адносіцца да ліку рэцэнзаваных выданняў Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь.

Унікальнасць навуковага і метадычнага часопіса «Роднае слова» – у яго тэматычнай разнастайнасці, належным навуковым узроўні, актуальнасці праблематыкі публікацый, высокай культуры беларускага слова.

 Чытайце ў красавіцкім нумары часопіса «Роднае слова»:

 

Літаратура і час

Бідная Ганна. «Хронічка літоўскіх князёў» – помнік літаратуры Вялікага Княства Літоўскага.

Хронічка літоўскіх князёў ад перасялення італьянцаў на чале з Публіем Лібонам, ці, як літоўская гісторыя піша, Палямонам, даведзеная да Ягелонаў.

Дрозд Зміцер. Цяжар канчатковай вывучанасці: Ці быў каталіцкі мітрапаліт Станіслаў Богуш-Сестранцэвіч дзядзькам Вінцэнту Дуніну-Марцінкевічу?     

Мікуліч Мікола. «Поўны мы жыццёвай прагі…»: Невядомыя вершы Яўгена Бартуля.

Фіцнер Таццяна. Трансфармацыя традыцыйнай сям’і ў мастацкіх тэкстах Алены Брава.

Мотрэнка Таццяна. Візуальная паэзія Людкі Сільновай: Сінтэз слова і графікі.

 

Мовы рысы непаўторныя

Барковіч Аляксандр. Камунікацыя: метамоўны патэнцыял.

Дзятко Дзмітрый. Перыядызацыя гісторыі беларускай лексікаграфіі: XIII – пачатак ХХ ст. Працяг.

Старасценка Таццяна. Метафара ў камунікатыўнай прасторы мастацкага дыскурсу.

Макарэвіч Міхаіл. Мянушкі ў творах Віктара Казько.

Трухан Тамара. Адлюстраванне ткацкай лексікі ў »Хрэстаматыі па беларускай дыялекталогіі».

Каўрус Алесь. Словы, людзі, час: Лінгвааповеды. Працяг.

Бандалетава Наталля. Разводдзе, паводка, навадненне: Прафесійная лексіка.

Шабовіч Мікалай. Прыпын – рассвіт: Аказіянальная лексіка 20 – 30-х гг. ХХ ст.

 

Методыка і вопыт

Валочка Ганна. Міжнародная ацэнка адукацыйных дасягненняў вучняў (PISA): Чытацкая пісьменнасць.

Быстракова Наталля, Зелянко Вольга, Турчанка Ірына. Беларуская арфаграфія: інтэрактыўны практыкум: Правапіс звонкіх і глухіх зычных.

Ржавуцкая Марына, Мароз Святлана. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Дзеяслоў.

Шчасная Кацярына. Словазлучэнне. Просты сказ: Тэматычны кантроль (VIII клас).

Варановіч Валерый, Караткевіч Вячаслаў, Праскаловіч Вольга, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXIII рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (ХІ клас).

 

Калі закончыўся ўрок

Карпечына Таццяна. Быць на зямлі чалавекам (ХІ клас).

Чамецьева Святлана. Свята народнай прозы.

 

Нацыянальная і сусветная культура

Грушэцкі Алег. Агата Грушэцкая: Царыца расійская, родам з зямель ліцвінскіх.

Жыдовіч Уладзіслаў. Медыятэхналогіі як новы мастацкі сродак стварэння візуальнага вобраза дзіцячага лялечнага спектакля.

Карлюкевіч Алесь. Літаратурна-краязнаўчае падарожжа па Беларусі: Пухавіцкі край. Працяг.

Трапянок Уладзімір. Аўдыяльнае ўвасабленне паэзіі Максіма Танка на Беларускім радыё.

Хуншань Чжан. Традыцыйнае кітайскае пахаванне.

 

Літаратурны ветразь. Драбышэўская Валянціна. «Стане шчасце тваё адлюстроўвацца ў подыху слова…».

Паэтычная старонка. Бартуль Я. Песня віхру, Веснарунь, «Мільёны дыяментаў зорак…», «Ці не лепш без думак жыці?..», Праз вакно. Вярцінскі А. «Была ўзрушанасць парыва…», Жыццё даецца, каб жыццё тварыць. Галубовіч Л. «Ёсць два няведанні, ў якіх вучуся…». Пасканная Г. Як мы любілі ў хованкі гуляць. Багдановіч М. Пагоня. Танк М. «Простае шчасце людское…». Янішчыц Я. Ты пакліч мяне. Пазаві. Панчанка П. Герой. Колас Я. «О, край родны, край прыгожы!..». Купала Я. «І прыйдзе новых пакаленняў…». Грахоўскі С. «Чалавеку патрэбна не слава…». Драбышэўская В. Квітнеючай зоркай астрала, У стане гамака, Не ліст, Малітва.

 

Крытыка і бібліяграфія. Ялынцава І. Скарбонка жывога слова: пра «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» пад рэд. І. Л. Капылова.

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2017 год. Чэрвень.

 

Песню бярыце з сабою. Чаромхавы водар (верш Т. Трафімавай, муз. Л. Шурмана).

 

НІАДень работников радио, телевидения и связиЕжегодно 7 мая работники радио, телевидения и связи отмечают свой профессиональный праздник, который установлен Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года № 157.

Этот день вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио: в 1895 году на заседании русского физико-химического общества ученый А. С. Попов выступил с демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника.

Впервые День работников радио, телевидения и связи был торжественно отмечен в СССР в 1925 году, а с 1945-го празднуется ежегодно.

Связь является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Сложно представить современного человека без радио, телевидения, телефона и Интернета. Поэтому деятельность радио- и тележурналистов, работников всех видов связи имеет особое значение. Они первыми предоставляют информацию о событиях мирового и регионального масштаба, обеспечивают людям возможность живого общения на расстоянии.

НИОЛітаратурны конкурс «Чытаем кнігі Уладзіміра Ліпскага»Працягваецца прыём работ на літаратурны конкурс «Чытаем кнігі Уладзіміра Ліпскага». Арганізатарам мерапрыемства выступіла ДУ «Цэнтралізаваная сістэма дзіцячых бібліятэк г. Мінска».

Асноўнымі мэтамі конкурсу з'яўляюцца паглыбленне чытацкіх уяўленняў пра тэматычную і жанравую разнастайнасць творчасці Уладзіміра Сцяпанавіча Ліпскага, пашырэнне чытацкага кругагляду шляхам прыцягнення ўвагі да тэматыкі і праблематыкі твораў пісьменніка, развіццё чытацкай самастойнасці, удасканаленне чытацкіх уменняў; выхаванне ў чытачоў малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту высокіх маральных якасцей, патрыятызму, эстэтычнага густу, умацаванне сувязі паміж пакаленнямі.

Спаборніцтва праходзіць у двух узроставых катэгорыях: 8–11 гадоў і 12–15 гадоў.

Намінацыі мерапрыемства:

  • конкурс малюнкаў, створаных паводле прачытаных твораў;
  • конкурс сачыненняў паводле прачытаных твораў;
  • конкурс ўласных мастацкіх твораў, створаных чытачамі.

 

Конкурсныя работы з пазнакай «На конкурс „Чытаем кнігі Уладзіміра Ліпскага“» прадстаўляюцца ў дзіцячыя бібліятэкі горада Мінска да 20 кастрычніка 2016 года. Таксама ў матэрыяле павінна быць пазначана, якія творы пісьменніка натхнілі чытача.

Падвядзенне вынікаў ажыццяўляе журы ў перыяд з 21 кастрычніка па 15 лістапада 2016 года. Старшыня журы – І. А. Буторына, метадыст вышэйшай катэгорыі аддзела метадычнага забеспячэння пачатковай адукацыі Навукова-метадычнай установы «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

З больш падрабязнай інфармацыяй наконт патрабаванняў да конкурсных работ і кантактаў арганізатараў можна азнаёміцца на сайце «Детские библиотеки Минска».

 

Падрыхтавала Святлана Курганава,
студэнтка 2 курса факультэта журналістыкі
Інстытута журналістыкі БДУ,

па матэрыялах сайта http://blog.childlib.byЛаборатория специального образования— Проведение научных исследований в области специального образования лиц с особенностями психофизического развития.

— Разработка содержания и методов коррекции, воспитания и обучения детей с особенностями психофизического развития от рождения до 18 лет.

— Осуществление подготовки кадров высшей научной квалификации по специальности 13.00.03 – коррекционная педагогика (сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия).

 
Ковалец Илона Владимировна
 
Заведующий лабораторией специального образования. 
Кандидат педагогических наук, доцент
 

Сфера научных интересов:

— разработка содержания и методов коррекции, воспитания и обучения детей с аутизмом, детей дошкольного и младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью, детей с тяжелыми и (или) множественными нарушениями физического и (или) психического развития;
— методика обучения адаптивной физической культуре детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: +375 17 229 19 74

 
Лещинская Татьяна Лаврентьевна
 
Ведущий научный сотрудник лаборатории специального образования. 
Кандидат педагогических наук, доцент
 

Сфера научных интересов:

— разработка содержания и методов коррекции, воспитания и обучения детей с особенностями психофизического развития;
— методика обучения русскому языку учащихся с интеллектуальной недостаточностью;
— проблемы методологии развития, воспитания и обучения детей с особенностями психофизического развития.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: +375 17 306 48 17

Лисовская Татьяна Викторовна

Ведущий научный сотрудник лаборатории специального образования.
Кандидат педагогических наук, доцент

Сфера научных интересов:

— разработка содержания и методов коррекции, воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью, с тяжелыми и (или) множественными нарушениями физического и (или) психического развития;
— методика обучения математике учащихся с интеллектуальной недостаточностью;
— разработка электронных средств обучения для специального образования.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: +375 17 229 19 95

 

Юрок Татьяна Николаевна
 
Ведущий научный сотрудник лаборатории специального образования. 
Кандидат педагогических наук, доцент
 

Сфера деятельности:

— разработка научно-обоснованного учебно-методического обеспечения образовательного процесса при реализации образовательных программ специального образования;

— разработка содержания и методов коррекции, воспитания и обучения детей с особенностями психофизического развития.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: +375 17 229 19 56

 

 


Консультации onlineРаздел создан для расширения возможностей реального и динамичного взаимодействия всех участников образовательного процесса.

В нем представлены план и график проведения консалтинговых и образовательных мероприятий различных видов, включая:
– консультации,
– вебинары,
– веб-лаборатории и т.д.

Консультации осуществляются по расписанию в режиме «онлайн» ведущими специалистами республики (педагогами, методистами, психологами, дефектологами, медиками и т.д.), которые отвечают на вопросы в соответствующих рубриках.

Организованные специально для посетителей портала консультации охватывают широкий спектр актуальных проблем обучения и воспитания, в числе которых:
— организация образовательного процесса при реализации содержания учебной программы дошкольного образования;
— особенности организации экспериментальной деятельности в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования;
— обучение и воспитание детей с особенностями психофизического развития;
— особенности использования современных средств обучения (включая электронные) и ИКТ в образовательном процессе;
— подготовка кадров высшей научной квалификации (аспирантура и докторантура) и др. 

 

Рекомендации психолога